KEYWORD_1

Giải pháp

Sức khỏe và sinh mạng 

"Sức khỏe & sinh mạng" của người lao động là tài sản vô giá của bản thân, gia đình và xã hội, vì vậy "An toàn lao động " là một trong những công tác hàng đầu mà Công ty CICA đặc biệt quan tâm.Với nội dung cô đọng, hàm chứa những vấn đề cơ bản về An toàn lao động và vệ sinh môi trường, sổ tay này là người bạn.

Tất cả các doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm để đảm bảo an toàn và sức khoẻ lao động của nhân viên và để bảo vệ môi trường. Sử dụng đúng phương pháp này không những chỉ đạt được yêu cầu tối thiểu để tuân thủ theo luật lao động, mà còn đem lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Một phương pháp quản lý an toàn & sức khoẻ lao động kém có thể dẫn đến bệnh tật, tai nạn và một khoản chi đáng kể cho doanh nghiệp của bạn. Thực hành tốt việc bảo vệ môi trường, an toàn và sức khoẻ lao động sẽ đem lại kết quả tốt. Nó cũng đồng thời nâng cao uy tín của bạn với khách hàng, cộng đồng địa phương và chính nhân viên của bạn. An toàn và sức khoẻ lao động tại nơi làm việc và luật pháp: Bạn có trách nhiệm đối với sức khoẻ lao động và an toàn của mọi người bị ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của bạn. Trách nhiệm của bạn bao gồm: - Tiến hành những cuộc đánh giá rủi ro về sức khoẻ và an toàn. Bạn cần phải tiến hành và duy trì việc đánh giá rủi ro kể cả bạn là một doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ hoặc dù chỉ là doanh nghiệp hoạt động với một nhân viên. Việc tiến hành đánh giá rủi ro sẽ giúp giảm thiểu khả năng làm ảnh hưởng đến môi trường hoặc nhân viên làm việc, những người đến liên hệ công việc và chính công việc kinh doanh của bạn. Sau khi hoàn thành việc đánh giá rủi ro đầu tiên, điều quan trọng là duy trì việc kiểm tra thường xuyên để đảm bảo công việc kinh doanh của bạn tuân thủ theo những yêu cầu về an toàn và sức khoẻ lao động. Việc tiến hành đánh giá rủi ro thường xuyên có thể sẽ làm mất nhiều chi phí trong khoảng thời gian ngắn, nếu bạn cần tiền để cải thiện điều kiện, những bạn cần bảo vệ bạn từ những rủi ro hoặc tiền phạt từ những vụ kiện của nhân viên hoặc các thành viên khác. Lập chính sách an toàn và sức khoẻ lao động - Một chính sách môi trường, an toàn và sức khoẻ lao động là một kế hoạch, có một không hai đối với công việc kinh doanh của bạn, chi tiết việc bạn sẽ quản lý những vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn và sức khoẻ lao động. Một chính sách nên: * Chỉ ra việc doanh nghiệp bạn cam kết quản lý các rủi ro * Thông báo cho nhân viên của công ty về trách nhiệm của họ

* Giải thích các bước họ cần làm để hoàn thành được trách nhiệm của mình Tạo ra một chính sách có thể là một bước để đạt được tiêu chuẩn của hệ thống quản lý môi trường bằng cách: * Đảm bảo rằng nơi làm việc của bạn đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của việc tiện nghi và sạch sẽ * Ghi chép lại những sự việc gây tổn thất, bệnh tật hoặc những tai nạn nguy hiểm trong một quyển sổ - và trong một vài trường hợp phải thông báo cho những cơ quan có liên quan Bạn cũng cần phải tuân thủ theo pháp luật để giảm những thiệt hại công việc kinh doanh của bạn gây cho môi trường. Việc này bao gồm những lĩnh vực: * Phế thải hoặc hồi phục lại những chất thải có độc hoặc gây nguy hiểm * Việc toả hơi vào không khí * Lưu trữ, thải ra hoặc phục hồi đúng quy tắc những chất thải kinh doanh * Việc huỷ nước thải * Tạo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh Tất cả các doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm pháp lý để đảm bảo an toàn và sức khoẻ của nhân viên và những người khác bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của doanh nghiệp của bạn, ví dụ như khách hàng hoặc người cung cấp. Họ cũng đồng thời có nghĩa vụ tuân thủ theo những yêu cầu pháp lý để bảo vệ môi trường. Sử dụng phương pháp này cũng sẽ đem lại lợi ích cho bạn. Việc luyện tập để đem lại an toàn, sức khoẻ và môi trường tốt cũng sẽ đem lại kết quả tốt. Chúng cũng giúp cho bạn nâng cao được uy tín đối với khách hàng, cộng đồng địa phương và chính nhân viên của bạn. Uy tín của bạn là một tài sản quan trọng, giúp bạn thu hút và giữ được khách hàng.

Điều này cũng giúp cho việc tuyển nhân viên mới dễ hơn và cũng có thể nâng cao được việc thúc đẩy nhân viên. Nó cũng khuyến khích những người cung cấp muốn làm việc với bạn. Một vài doanh nghiệp, với một hệ thống môi trường kém, đã phải chịu hậu quả là khách hàgn, cộng đồng địa phương và kể cả chính nhân viên của họ cũng đã quay lưng lại với họ. Điều quan trọng đối với uy tín của doanh nghiệp của bạn là không phải chỉ là cam kết về môi trường, mà còn làm cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng địa phương nhận thức được. Ví dụ, bạn có thể muốn nhấn mạnh những công việc bạn đã làm để giảm việc ô nhiễm không khí, nước, và tiếng ồn và tái sử dụng nhiều vật liệu. Những việc làm liên quan đến môi trường của bạn sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng. Ví dụ, họ có thể sẽ cần biết: * Bạn giảm thiểu và loại bỏ phế thải như thế nào * Bạn đã làm gì để doanh nghiệp của bạn sử dụng năng lượng và nước có hiệu quả

* Những đặc điểm về môi trường của nguyên vật liệu Nhân viên có thể được khuyến khích khi làm việc trong một doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường. Điều này cũng đồng thời thu hút những nhân viên mới. Thông báo cho nhân viên: Chính sách an toàn, sức khoẻ lao động và môi trường phải là một hướng dẫn thiết thực cho việc làm thế nào để kiểm soát an toàn, sức khoẻ lao động và môi trường trong doanh nghiệp của bạn.

Nó sẽ đề ra những hành động bạn cần phải làm bao gồm: * Kiểm soát rủi ro

* Ngăn ngừa tai nạn, ốm đau và phá huỷ môi trường * Hoàn thành các trách nhiệm pháp luật Các cách để kiểm tra chính sách của bạn

* Là nơi bạn đề rõ ràng trách nhiệm của từng nhân viên, bạn có thể kiểm tra xem họ có thật sự thực hiện không * Bạn có thể kiểm soát xem nhân viên làm việc có tuân thủ theo những luật lệ hoặc các phương pháp an toàn

* Bạn có thể đi kiểm tra nơi làm việc để kiểm tra xem có những nguy hiểm rủi ro gì không - dấu hiệu để thấy rằng việc quản lý an toàn cần phải được cải thiện

* Bạn có thể kiểm tra xem có điều gì được ghi chép lại không. Ví dụ, nên ghi chép lại những buổi tập huấn về an toàn tại nơi làm việc cho nhân viên.

Một phương pháp khác là nên đạt ra mục tiêu để biết được là chính sách về đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường có hiệu quả. Việc này có thể kết hợp với hệ thống quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường. Giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khoẻ: Phần lớn các doanh nghiệp đều dễ mắc phải tai nạn, hoả hoạn hoặc ô nhiễm môi trường. Hệ thống quản lý sức khoẻ, an toàn và môi trường sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này và những trường hợp khẩn cấp. Những sự việc không được lên kế hoạch trước sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tàn phá cho doanh nghiệp nhỏ. Những tai hoạ như hoả hoạn, phá huỷ hàng hoá, những nhân viên chủ chốt bị ốm hoặc hệ thống mạng bị hỏng sẽ làm cho mọi việc trở nên khó khăn hoặc thậm chí không thể tiến hành được những công việc hàng ngày. Nhưng với một kế hoạch được chuẩn bị tốt, bạn có thể giảm thiểu được những ảnh hưởng của tai họa, hoặc có thể ngăn chặn sự việc xảy ra ngay từ lúc đầu. Xác định những rủi ro mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải và kết hợp vào trong kế hoạch phục hồi sau tai hoạ.

Điều này sẽ giúp bạn giảm khả năng tai hoạ xảy ra và có thể dễ dàng phục hồi sau một sự cố. Nó cần phải đề ra những bước bạn cần thực hiện trong trường hợp tai họa xảy ra; việc này sẽ giúp giảm thiểu chi phí và việc phá vỡ doanh nghiệp của bạn. Sau khi bạn đã xác định được những rủi ro cho doanh nghiệp của bạn, bạn cần phải tiến hành những bước để giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi những tai hoạ đó. Nơi làm việc Hệ thống an toàn điện và ga sẽ giúp bảo vệ nơi làm việc khỏi hoả hoạn. Lắp đặt hệ thống báo cháy và báo động kẻ trộm cũng là một ý tốt. Hãy nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu nơi làm việc của bạn không thể sử dụng được nữa. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp để cùng sử dụng một địa điểm làm việc tạm thời nếu tai hoạ gây ảnh hưởng đến cả hai doanh nghiệp. Thiết bị / máy móc Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động dựa trên thiết bị, máy móc, bạn cần phải bảo vệ chúng với một kế hoạch bảo dưỡng, đảm bảo cho những trường hợp khẩn cấp.

Công nghệ thông tin và giao tiếp Cài đặt những phần mềm chống virut, lưu trữ số liệu và đảm bảo việc duy trì bảo dưỡng sẽ giúp bạn bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin của bạn. Bạn có thể tính đến chuyện thuê một công ty công nghệ thông tin để lưu trữ dữ liệu hộ bạn ở một máy chủ an toàn. In bản sao của dữ liệu khách hàng và những ghi chép cần thiết cũng là một cách tốt để đảm bảo bạn vẫn có thể liên hệ với khách hàng trong trường hợp hệ thống công nghệ thông tin của bạn bị hỏng. Con người Cố gắng đảm bảo là bạn không chỉ dựa vào một vài nhân viên với kỹ năng chủ đạo bằng cách chỉ dẫn họ tập huấn cho những nhân viên khác. Hãy nghĩ đến việc bạn có thể tuyển dụng tạm thời nhân viên từ những công ty tuyển dụng trong trường một vài nhân viên chủ chốt bị ốm. Đồng thời cũng nên coi trọng vấn đề an toàn và sức khoẻ lao động để giảm những rủi ro đối với nhân viên. Bảo hiểm Bảo hiểm là phần trung tâm của chiến lược quản lý rủi ro có hiệu quả. Bất kỳ một chính sách nào cung nên bao gồm bảo hiểm để bồi thường cho bất kỳ nhân viên nào bị thương hoặc bị ốm tại nơi làm việc.

Bạn cũng đồng thời muốn được bảo vệ trong trường hợp doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn gây thiệt hại cho người khác. Tối thiểu kế hoạch của bạn phải bao gồm những điều sau đây: * Bạn cần phải có kế hoạch trong trường hợp hoả hoạn * Bạn cần phải ghi chép và báo cáo tất cả những trường hợp bị thương nghiêm trọng, bênh tật và nguy hiểm xảy ra * Bạn cần phải có một chính sách bảo đảm an toàn và sức khoẻ.

Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều hơn 5 nhân viên, chính sách của bạn cần phải viết ra thành văn bản Không một kế hoạch nào có thể loại trừ hoàn toàn rủi ro, tai nạn hoặc những vấn đề khác xảy ra. Một hệ thống quản lý tốt sẽ đảm bảo rằng ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn được giảm thiểu và bạn có thể học được từ những vấn đề xảy ra.Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy: Theo Luật phòng cháy chữa cháy tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh sẽ tiến hành thanh tra cơ sở kinh doanh thường xuyên hay ngẫu nhiên. Nếu cơ sở kinh doanh hoặc thói quen làm việc của bạn không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy bạn có thể phải nộp phạt từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Theo các quy định hiện hành, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải gồm người đứng đầu doanh nghiệp nếu là các cơ sở nhỏ hoặc do lãnh đạo của doanh nghiệp bổ nhiệm. Trong một doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên làm việc chính thức thì tất cả nhân viên đều phải tham gia vào đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và phải được huấn luyện.

Trong quá trình huấn luyện, những thành viên của đội phải được hưởng nguyên lương và trợ cấp (nếu có) cũng như tiền bồi dưỡng huấn luyện tương đương nửa số lương ngày cho mỗi ngày tham gia huấn luyện. Trong các doanh nghiệp có từ 10 đến 50 nhân viên chính thức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải có ít nhất 10 người, gồm cả đội trưởng và đội phó. Trong các doanh nghiệp có từ 50 đến 100 nhân viên chính thức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải có ít nhất 15 người, gồm cả đội trưởng và đội phó. Trong các doanh nghiệp có trên 100 nhân viên chính thức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải có ít nhất 25 người, gồm cả đội trưởng và đội phó. Nếu trong một doanh nghiệp có nhiều xưởng hoặc nhiều ca làm việc thì trong mỗi xưởng và mỗi ca phải có ít nhất 5-7 người là thành viên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tất cả các doanh nghiệp phải có hồ sơ giám sát và quản lý các hoạt động phòng cháy chữa cháy gồm:

* Nội quy phòng cháy chữa cháy - xem chi tiết trong Thông tư 04/2004/TT-BCA * Thẻ phân loại cơ sở về hoạt động phòng cháy chữa cháy * Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở * Kế hoạch phòng cháy chữa cháy được phê duyệt * Hồ sơ các đợt thanh tra an toàn về cháy nổ * Hồ sơ đào tạo đội phòng cháy chữa cháy * Danh sách và vị trí các thiết bị chữa cháy, v...v... * Thống kê tai nạn cháy nổ Tất cả các doanh nghiệp phải treo biển nội quy phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN 4897:1989 ở vị trí phù hợp tại cơ sở của doanh nghiệp. Nếu bạn làm trong những ngành dễ xảy ra cháy nổ có thể phải áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Hãy tìm hiểu các quy định phòng cháy chữa cháy áp dụng với ngành và hoạt động kinh doanh cụ thể trong phần Các quy định kinh doanh

Bài viết liên quan
  1. Giải pháp an toàn lao động
  2. Giải pháp phá dỡ
logo3 logo logo 1 logo2

Thời tiết

 
KEYWORD_3
KEYWORD_1